Změny smluvní dokumentace a úprava výše měsíčního poplatku Základní televizní nabídky

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. informuje, že od 1. listopadu 2019 dochází ke změnám ve smluvní dokumentaci, na základě které poskytujeme telekomunikační služby a úpravě výše měsíčního poplatku za Základní televizní nabídku z 89 na 99 Kč. Ostatní měsíční poplatky se nemění.

Pokud provádíte úhradu měsíčních poplatků bezhotovostně, inkasem z účtu nebo prostřednictvím SIPO, proveďte změny u Vaší banky tak, aby úhrady ve správné výši proběhly včas. Předejdete tak nepříjemné situaci, že informační systém KTK automaticky vypne některé Vaše služby. Další podrobnosti naleznete zde.

Změny smluvní dokumentace

Vážení zákazníci,

Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., provede k 1. listopadu 2019 změnu smluvní dokumentace, úpravu ceny měsíčního poplatku Základní televizní nabídky a změnu cen některých montážních a servisních prací.

Změna smluvní dokumentace je vyvolána zejména požadavky EU na ochranu spotřebitele v oblasti poskytování telekomunikačních služeb, možností jejich reklamace a upřesnění některých vlivů na kvalitu televizních služeb. Provedené úpravy nezměnily vlastnosti služeb, které poskytujeme, či jinak neznevýhodnily naše zákazníky.

U měsíčních poplatků dojde od 1. listopadu 2019 k změně ceny, a to u Základní televizní nabídky z původních 89 na 99 Kč. Poslední změna tohoto poplatku proběhla v srpnu 2016, tedy před více než 3 roky. K tomuto nepopulárnímu kroku nás nutí zejména rostoucí platby za přenos TV programů, zvýšené nepřímé distribuční náklady a inflace. Ostatní měsíční poplatky za televizní i internetové služby zůstávají nezměněny. Pro úplnost uvádíme, že po téměř 5 letech dojde k navýšení některých jednorázových cen, zejména servisních prací.
Nové i původní smluvní dokumenty a ceníky najdete zde.
Pokud máte k těmto změnám jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat na e-mailu ktk@ktk.cz.
Podle platné legislativy je naší povinností Vás informovat, že pokud nesouhlasíte se změnami, které jsme provedli, tak máte právo ke dni, kdy nová smluvní dokumentace nabývá platnosti, ukončit smlouvu bez sankcí.
I přes toto cenové navýšení patří KTK i nadále mezi nejlevnější kabelové televize v Česku s ohledem na rozsah nabízených programů a kvalitu služeb. Věříme, že i nadále budete využívat služby poskytované naší společností, které se snažíme udržovat na vysoké technické úrovni s osobním přístupem.

Ing. Jan Bittner, jednatel

Důležité upozornění k bezhotovostním úhradám

Pokud provádíte úhradu poplatků KTK bezhotovostně, proveďte úhradu za měsíc listopad již v nové výši. Pokud jsou Vaše platby za služby KTK prováděny inkasem z účtu, nebo je úhrada Vašeho SIPO prováděna inkasem z účtu, tak zkontrolujte, zda je limit plateb dostatečně vysoký.
V případě, že Vaše platba za listopad neproběhne ve správné výši, nebo bude zablokována bankou z důvodu nízkého platebního limitu, informační systém KTK automaticky zablokuje Vaše služby.