Informace o změně smluvní dokumentace Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o

V návaznosti na změny Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. 127/ jsme provedli změny smluvní dokumentace v rozsahu požadovaném novelou č. 374/2021 Sb., která v ČR implementuje směrnici EU 2018/1972 – Evropský kodex pro elektronické komunikace.
Cílem tohoto oznámení je seznámit vás, naše zákazníky, ve zjednodušené podobě s těmito změnami.
Nová smluvní dokumentace je umístěna na našich www stránkách v oddíle Veřejné dokumenty a je platná od 1. července 2022.
Tato změna smluvní dokumentace nezakládá právo vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu určitou (se závazkem).

Co tato změna přináší nového.
1. Od 1. července 2022 vás bude možné kontaktovat třetími stranami za účelem marketingových nabídek jen v případě, že k tomuto udělíte vyslovený souhlas. Pokud tedy chcete, abyste dostávali marketingové nabídky od třetích stran, zašlete na e-mail kontaktni.misto@ktk.cz žádost, že si přejete být kontaktováni za účelem marketingu.

2. Zavádí se proces změny poskytovatele služby přístupu k pevnému internetu. Zákon nově stanovuje postup, který urychlí váš přechod k novému poskytovateli internetového připojení. Stačí požádat poskytovatele, ke kterému chcete přejít, že máte zájem o jeho služby a ten vše zařídí. Pokud by došlo ke zpoždění s převedením služby, máte nárok na paušální náhradu. Podrobnosti najdete v dokumentu „Změna poskytovatele služeb a informace o paušálních náhradách“, který je součástí smluvní dokumentace.

3. Pokud provedeme změnu smluvní dokumentace, na základě které vám poskytujeme naše služby, budeme Vás o tom informovat s měsíčním předstihem. Ve Všeobecných podmínkách v článku 2.5. je uveden způsob, jak od nás tuto informaci obdržíte a zda vám tato změna umožní vypovědět smlouvu, kterou máme vzájemně uzavřenou.

4. Pokud je Služba elektronických komunikací, kterou vám poskytujeme, narušena významnou trvající nebo často se opakující odchylkou od plnění uvedeného ve smlouvě, můžete bez sankce Smlouvu vypovědět.

5. V případě, že využíváte možnost balíčkování služeb nebo balíčkování služeb a koncových (dotovaných zařízení), máte právo ukončit kteroukoliv Službu v balíčku. V tomto případě vám však nebudeme poskytovat ostatní Služby za zvýhodněné ceny, které byly v rámci balíčku dohodnuty. Podrobné informace najdete ve Všeobecných podmínkách v článku 4.1.1.

Změny smluvní dokumentace a úprava výše měsíčního poplatku Základní televizní nabídky

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. informuje, že od 1. listopadu 2019 dochází ke změnám ve smluvní dokumentaci, na základě které poskytujeme telekomunikační služby a úpravě výše měsíčního poplatku za Základní televizní nabídku z 89 na 99 Kč. Ostatní měsíční poplatky se nemění.

Pokud provádíte úhradu měsíčních poplatků bezhotovostně, inkasem z účtu nebo prostřednictvím SIPO, proveďte změny u Vaší banky tak, aby úhrady ve správné výši proběhly včas. Předejdete tak nepříjemné situaci, že informační systém KTK automaticky vypne některé Vaše služby. Další podrobnosti naleznete zde.

Změny smluvní dokumentace

Vážení zákazníci Kabelové televize Kopřivnice, s.r.o.,

dovolujeme si Vás touto formou informovat, že jsme v souvislosti se změnami v hospodářství a na trhu služeb elektronických komunikací provedli změnu smluvní dokumentace, na základě které Vám poskytujeme naše služby následovně:

  • S účinností od 1. října 2022 dojde ke změně ceny některých našich služeb, jak nám v nezbytných případech umožňují ustanovení Vaší smlouvy.
  • Vydáváme tedy nový ceník služeb, který naleznete na našich www stránkách mezi Smluvními dokumenty, konkrétně pak na tomto odkazu https://ktk.cz/verejne-dokumenty/kompletni-cenik-202210.pdf.
  • Nejpodstatnější změnou je změna měsíčního poplatku za Základní nabídku kabelové televize. Vlivem skokového nárůstu vstupních nákladů jsme byli po 3 letech nuceni upravit její výši na 119 Kč vč. DPH. Druhá podstatná změna je změna měsíční platby za Rozšířenou nabídku. Výše měsíčního poplatku bude 239 Kč vč. DPH. Další změny v našem ceníku se týkají servisních prací a administrativních poplatků.
  • Ceny internetových služeb nijak neměníme.

Změna ceníku Vás v tomto případě opravňuje k ukončení smlouvy s naší společností výpovědí, aniž by Vám vznikly jakékoliv další náklady s ukončením smlouvy vyjma doplatku za dotované koncové zařízení, který případně dopočteme v souladu se smluvními a zákonnými pravidly. Výpověď můžete provést na našem kontaktním místě nebo písemnou formou (listinná, datovou zprávou nebo e-mailem s elektronickým podpisem) a podána naší společnosti do jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu: Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152 742 21 Kopřivnice; e-mail: kontaktni.misto@ktk.cz. Výpovědní doba je 30 dní ode dne doručení výpovědi. Do uplynutí výpovědní doby jste plně vázáni Vaší smlouvou.

Pro případ podrobnějšího vysvětlení změny našeho ceníku služeb a provádění úhrad, které je třeba realizovat v souvislosti se změnou výše měsíčních poplatků, se neváhejte obrátit na naše kontaktní místo: tel. 595 179 130, e-mail: kontaktni.misto@ktk.cz.

Věříme, že i přes provedené změny zachováte naší společnosti přízeň a nadále budete užívat naše služby.

Kontaktní místo KTK