Změny smluvní dokumentace

Vážení zákazníci Kabelové televize Kopřivnice, s.r.o.,

dovolujeme si Vás touto formou informovat, že jsme v souvislosti se změnami v hospodářství a na trhu služeb elektronických komunikací provedli změnu smluvní dokumentace, na základě které Vám poskytujeme naše služby následovně:

  • S účinností od 1. října 2022 dojde ke změně ceny některých našich služeb, jak nám v nezbytných případech umožňují ustanovení Vaší smlouvy.
  • Vydáváme tedy nový ceník služeb, který naleznete na našich www stránkách mezi Smluvními dokumenty, konkrétně pak na tomto odkazu.
  • Nejpodstatnější změnou je změna měsíčního poplatku za Základní nabídku kabelové televize. Vlivem skokového nárůstu vstupních nákladů jsme byli po 3 letech nuceni upravit její výši na 119 Kč vč. DPH. Druhá podstatná změna je změna měsíční platby za Rozšířenou nabídku. Výše měsíčního poplatku bude 239 Kč vč. DPH. Další změny v našem ceníku se týkají servisních prací a administrativních poplatků.
  • Ceny internetových služeb nijak neměníme.

Změna ceníku Vás v tomto případě opravňuje k ukončení smlouvy s naší společností výpovědí, aniž by Vám vznikly jakékoliv další náklady s ukončením smlouvy vyjma doplatku za dotované koncové zařízení, který případně dopočteme v souladu se smluvními a zákonnými pravidly. Výpověď můžete provést na našem kontaktním místě nebo písemnou formou (listinná, datovou zprávou nebo e-mailem s elektronickým podpisem) a podána naší společnosti do jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu: Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152 742 21 Kopřivnice; e-mail: kontaktni.misto@ktk.cz. Výpovědní doba je 30 dní ode dne doručení výpovědi. Do uplynutí výpovědní doby jste plně vázáni Vaší smlouvou.

Pro případ podrobnějšího vysvětlení změny našeho ceníku služeb a provádění úhrad, které je třeba realizovat v souvislosti se změnou výše měsíčních poplatků, se neváhejte obrátit na naše kontaktní místo: tel. 595 179 130, e-mail: kontaktni.misto@ktk.cz.

Věříme, že i přes provedené změny zachováte naší společnosti přízeň a nadále budete užívat naše služby.

Kontaktní místo KTK