Menu

Změny smluvní dokumentace

Vážení zákazníci,

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. provede k 1. listopadu 2019 změnu smluvní dokumentace, úpravu ceny měsíčního poplatku Základní televizní nabídky a změnu cen některých montážních a servisních prací.

Změna smluvní dokumentace je vyvolána zejména požadavky  EU na ochranu spotřebitele v oblasti poskytování telekomunikačních služeb, možností jejich reklamace a upřesnění některých vlivů na kvalitu televizních služeb. Provedené úpravy nezměnily vlastnosti služeb, které poskytujeme či jinak neznevýhodnily naše zákazníky.

U měsíčních poplatků dojde od 1. listopadu 2019 k jediné změně ceny a to u Základní televizní nabídky z původních 89 na 99 Kč. Poslední změna tohoto poplatku proběhla v srpnu 2016, tedy před více než 3 roky. K tomuto nepopulárnímu kroku nás nutí zejména rostoucí platby za přenos TV programů, zvýšené nepřímé distribuční náklady a inflace. Ostatní měsíční poplatky za televizní i internetové služby zůstávají nezměněny. Pro úplnost uvádíme, že po téměř 5 letech dojde k navýšení některých cen servisních prací.

Nové i původní smluvní dokumenty a ceníky najdete zde.

Pokud máte k těmto změnám jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat na e-mailu ktk@ktk.cz.

Podle platné legislativy je naší povinností Vás informovat, že pokud nesouhlasíte se změnami, které jsme provedli, tak máte právo ke dni, kdy nová smluvní dokumentace nabývá platnosti, ukončit smlouvu bez sankcí.

I přes toto cenové navýšení patří KTK i nadále mezi nejlevnější kabelové televize v Česku s ohledem na rozsah nabízených programů a kvalitu služeb. Věříme, že i nadále budete využívat služby poskytované naší společností, které se snažíme udržovat na vysoké technické úrovni s osobním přístupem.

Ing. Jan Bittner, jednatel

Důležité upozornění k bezhotovostním úhradám

Pokud provádíte úhradu poplatků KTK bezhotovostně, proveďte, prosím, příslušné změny u svého peněžního ústavu. Předejdete tak situaci, že dojde k automatickému zablokování služeb, které užíváte.

Úhrada trvalým příkazem z běžného účtu

Změňte výši úhrady k datu, které je uvedeno v e-mailu, který jsme Vám zaslali. Pokud nedostáváte od KTK informační e-maily, spojte se s naším kontaktním místem, kde Vám sdělí datum, ke kterému je změnu třeba provést, a to na e-mailové adrese kontaktni.misto@ktk.cz nebo tel. 595 179 130.

Úhrada SIPO

Zkontrolujte, zda nastavení limitu pro úhradu SIPO na Vašem účtu máte v dostatečné výši. Často se stává, že zákazníci mají nastavený limit s rezervou jen několika korun a úhrada celého SIPO neproběhne, což může mít nepříjemné důsledky, pokud přes SIPO provádíte i platby za byt.

Úhrada inkasem z účtu

Ověřte, že limit pro inkaso z Vašeho účtu je v dostatečné výši. Pokud je limit v nedostatečné výši, úhrada inkasa neproběhne.

 
 

 
© 2008 Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, tel. 556 821 076, ktk@ktk.cz