Změny smluvní dokumentace

Vážení zákazníci Kabelové televize Kopřivnice, s.r.o.,

dovolujeme si Vás touto formou informovat, že jsme v souvislosti se změnami v hospodářství České republiky nuceni provést změnu smluvní dokumentace, na základě které Vám poskytujeme naše služby, následovně:

  • S účinností od 1. dubna 2024 dojde ke změně ceny některých našich služeb, jak nám v nezbytných případech umožňují ustanovení Vaší smlouvy.
  • Vydáváme tedy nový ceník služeb, který naleznete na našich www stránkách mezi Smluvními dokumenty, konkrétně pak na tomto odkazu https://ktk.cz/verejne-dokumenty/kompletni-cenik-202404.pdf.
  • Vlivem podstatného nárůstu vstupních nákladů jsme byli nuceni po 20 letech zvýšit měsíční poplatek u nejlevnějšího internetového připojení o 29 Kč (cca 7%).  Ze současných 390 Kč na 419 Kč, a to jak u připojení prostřednictvím optické sítě program – Optic 1, tak u připojení prostřednictvím kabelové televize – program V1, T0, T1, T6. U jiných připojovacích rychlostí (dražších programů) se cena nemění. Další změny v našem ceníku se týkají servisních prací.
  • Ceny televizních služeb nezvyšujeme.

Změna ceníku Vás v tomto případě opravňuje k ukončení smlouvy s naší společností výpovědí, aniž by Vám vznikly jakékoliv další náklady s ukončením smlouvy vyjma doplatku za dotované koncové zařízení, který případně dopočteme v souladu se smluvními a zákonnými pravidly. Výpověď můžete provést na našem kontaktním místě nebo písemnou podobou (listinnou formou, datovou zprávou nebo e-mailem s elektronickým podpisem) a musí být podána naší společnosti do jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu: Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice; e-mail: ktk@ktk.cz. Výpovědní doba je 30 dní ode dne doručení výpovědi. Do uplynutí výpovědní doby jste plně vázáni Vaší smlouvou.

Pro případ podrobnějšího vysvětlení změny našeho ceníku služeb a provádění úhrad, které je třeba realizovat v souvislosti se změnou výše měsíčních poplatků, se neváhejte obrátit na naše kontaktní místo: tel. 595 179 130, e-mail: kontaktni.misto@ktk.cz.

Věříme, že i přes provedené změny zachováte naší společnosti přízeň a nadále budete užívat naše služby.