Informace o změně smluvní dokumentace Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o

V návaznosti na změny Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. 127/ jsme provedli změny smluvní dokumentace v rozsahu požadovaném novelou č. 374/2021 Sb., která v ČR implementuje směrnici EU 2018/1972 – Evropský kodex pro elektronické komunikace.
Cílem tohoto oznámení je seznámit vás, naše zákazníky, ve zjednodušené podobě s těmito změnami.
Nová smluvní dokumentace je umístěna na našich www stránkách v oddíle Veřejné dokumenty a je platná od 1. července 2022.
Tato změna smluvní dokumentace nezakládá právo vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu určitou (se závazkem).

Co tato změna přináší nového.
1. Od 1. července 2022 vás bude možné kontaktovat třetími stranami za účelem marketingových nabídek jen v případě, že k tomuto udělíte vyslovený souhlas. Pokud tedy chcete, abyste dostávali marketingové nabídky od třetích stran, zašlete na e-mail kontaktni.misto@ktk.cz žádost, že si přejete být kontaktováni za účelem marketingu.

2. Zavádí se proces změny poskytovatele služby přístupu k pevnému internetu. Zákon nově stanovuje postup, který urychlí váš přechod k novému poskytovateli internetového připojení. Stačí požádat poskytovatele, ke kterému chcete přejít, že máte zájem o jeho služby a ten vše zařídí. Pokud by došlo ke zpoždění s převedením služby, máte nárok na paušální náhradu. Podrobnosti najdete v dokumentu „Změna poskytovatele služeb a informace o paušálních náhradách“, který je součástí smluvní dokumentace.

3. Pokud provedeme změnu smluvní dokumentace, na základě které vám poskytujeme naše služby, budeme Vás o tom informovat s měsíčním předstihem. Ve Všeobecných podmínkách v článku 2.5. je uveden způsob, jak od nás tuto informaci obdržíte a zda vám tato změna umožní vypovědět smlouvu, kterou máme vzájemně uzavřenou.

4. Pokud je Služba elektronických komunikací, kterou vám poskytujeme, narušena významnou trvající nebo často se opakující odchylkou od plnění uvedeného ve smlouvě, můžete bez sankce Smlouvu vypovědět.

5. V případě, že využíváte možnost balíčkování služeb nebo balíčkování služeb a koncových (dotovaných zařízení), máte právo ukončit kteroukoliv Službu v balíčku. V tomto případě vám však nebudeme poskytovat ostatní Služby za zvýhodněné ceny, které byly v rámci balíčku dohodnuty. Podrobné informace najdete ve Všeobecných podmínkách v článku 4.1.1.