Úhradu za služby KTK provádíte trvalým příkazem z Vašeho účtu

<- Změna smluvní dokumentace od 1. 4. 2023

Pokud provádíte úhradu za služby KTK formou trvalého příkazu, zvyšte platbu o 29 Kč tak, aby správná částka odešla z Vašeho účtu na úhradu služeb, které budete používat v dubnu 2024.