Informace o změně smluvní dokumentace Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o

Kabelová televize Kopřivnice s.r.o. informuje, že v návaznosti na změny Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. 127/ provedla změny smluvní dokumentace v rozsahu požadovaném novelou č. 374/2021 Sb., která v ČR implementuje směrnici EU 2018/1972 – Evropský kodex pro elektronické komunikace. O jaké změny se konkrétně jedná najdete na tomto odkazu.