Přerušení televizních a internetových služeb 23. května 2022

V pondělí 23. května 2022 bude ČEZ, a.s. provádět montážní práce na rozvodech elektrické energie na ulici Zdeňka Buriana. Zde se nachází trasový zesilovač KTK, který bude po dobu provádění prací bez dodávky elektrické energie. Z tohoto důvodu dojde k přerušení služeb kabelové televize v lokalitách Korej, Pod Zahradami a z části i na sídlišti Sever. Ukončení montážních prací ČEZ, a.s. plánuje nejpozději v 18:30 hod. Přerušení internetové služby se netýká optického připojení do internetu.
Děkujeme za pochopení. KTK