Menu

Kontaktní a další informace

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. Záhumenní 1152 742 21 Kopřivnice ktk@ktk.cz

Důležitá telefonní čísla a e-maily

Centrální číslo – 556 821 076
Kontaktní místo – 595 179 130, kontaktni.misto@ktk.cz
TV studio – 595 179 140
Spojovatelka –  595 179 111
Servisní telefon a technické informace 556 821 076:
Pracovní dny 7:00 – 21:00 h
Dny pracovního klidu, pracovního volna a státní svátky 8:30 -20:00 h
Pro hlášení poruch nebo snížení kvality služeb můžete použít tento formulář, výše uvedený servisní telefon nebo e-mail: ktk@ktk.cz.

Veřejné dokumenty

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Informace k elektronické evidenci tržeb (EET)

Informace o orgánu dohledu

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

 
© 2008 Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, tel. 556 821 076, ktk@ktk.cz