FixPro, z.s.

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. se stala v roce 2011 zakládajícím členem FixPro, z.s. FixPro sdružuje firmy, které podnikají v oblasti telekomunikací, zejména kabelové televize. Cílem sdružení je spojit technické a finanční prostředky a zajistit tak trvalý rozvoj služeb pro své zákazníky za přijatelné ceny. V praxi to znamená, že služby pro naše zákazníky bude dodávat nejen Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., ale i FixPro, z.s, kterého je KTK členem. Našich zákazníků se skutečnost, že dodavatelem některých služeb je jiný subjekt, nijak nedotkne. KTK bude i nadále zajišťovat veškerý dohled a servis sítě, vyúčtování plateb, provoz kontaktního místa, hot-line telefonní linku atd.

Jedna z prvních služeb, které FixPro dodává, je nabídka programů ve vysokém rozlišení – programový balíček Thematic HD.