Aktuální informace

[23. 10. 2015]

Informace k přenosům fotbalových zápasů UEFA

Držitelé výhradních práv pro přenosy fotbalových utkání UEFA na území České republiky, oslovili kabelové operátory, satelitní operátory a provozovatelé dalších způsobů šíření televizního vysílání s informací, že přenos těchto zápasů na jiných televizních stanicích, než těch, která jsou držiteli příslušných licenčních práv, je porušením platné legislativy České republiky. Z tohoto důvodu dojde v době těchto fotbalových zápasů k přerušení vysílání televizních programů, kterých se tato skutečnost týká (zejména STV1 A STV2), neboť nemají distribuční práva pro Českou republiku zakoupena. Děkujeme za pochopení.

[30. 08. 2015]

Přerušení dodávky služeb v lokalitě Korej

V sobotu 29. srpna došlo ve večerních hodinách  v lokalitě Korej a Pod Zahradami k přerušení dodávky služeb KTK z důvodu poruchy napájení trasového zesilovače. Dodávka služeb byla obnovena v 20:30 hod. 

[23. 06. 2015]

Omezení služeb KTKdigi, KTKnet a KTKoptic

Dnes v době od 8:00 hodin došlo k omezení kvality služeb KTKdigi, KTKnet a KTKoptic z důvodu poruchy při plánovaném servisním zásahu na optickém okruhu mimo síť KTKnet. Předpokládané obnovení plné kvality služeb proběhne dne 24. 6. 2015.

[02. 03. 2015]

Přerušení dodávky služeb v lokalitě Korej, Sever

Kabelová televize Kopřivnice se omlouvá za výpadek služeb v lokalitách Sever, Pod Zahradami a Korej. K přerušení služeb došlo z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v části města Kopřivnice. Děkujeme za pochopení.

[21. 02. 2015]

Přerušení vysílání programu ČT sport v analogové nabídce

Kabelová televize se omlouvá za nepravidelné výpadky v distribuci programu ČT sport v analogové nabídce. Jedná se o závadu na distribuční trase signálu a technici KTK pracují na jejím odstranění. Děkujeme za pochopení.