Aktuální informace

[20. 05. 2022]

Přerušení televizních a internetových služeb 23. května 2022

V pondělí 23. května 2022 bude ČEZ, a.s. provádět montážní práce na rozvodech elektrické energie na ulici Zdeňka Buriana. Zde se nachází trasový zesilovač KTK, který bude po dobu provádění prací bez dodávky elektrické energie. Z tohoto důvodu dojde k přerušení služeb kabelové televize v lokalitách Korej, Pod Zahradami a z části i na sídlišti Sever. Ukončení montážních prací ČEZ, a.s. plánuje nejpozději v 18:30 hod. Přerušení internetové služby se netýká optického připojení do internetu.
Děkujeme za pochopení. KTK

[25. 01. 2022]

Problémy s příjmem programů TV Nova

V úterý 25. ledna 2022 došlo na distribuční lince Českých radiokomunikací k poruše. Technici Českých radiokomunikací na odstranění závady pracují. Porucha je mimo kabelové rozvody KTK, proto nemáme možnost ovlivnit rychlost provedení opravy.

[09. 09. 2021]

Přerušení dodávky služeb v lokalitě Korej

Společnost ČEZ oznámila plánovanou výluku dodávky elektřiny dne 10. 9. 2021 v době od 7:30 do 16:30 h v těchto adresních místech:
Obránců míru č. o. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, č. p. 309
Tato výluka se dotkne dodávky televizních služeb a kabelové internetové služby KTK v lokalitě Korej z důvodu přerušení dodávky elektřiny pro aktivní prvky metalického kabelového rozvodu.

[11. 07. 2021]

Přerušení dodávky programů skupin Nova, Prima, ČT a dalších

Kabelová televize Kopřivnice informuje, že v neděli 11. července 2021 v 9:20 hodin došlo k přerušení dodávky některých televizních programů na straně distributora, to znamená, že původ přerušení je mimo síť kabelové televize. Dodávka programů byla obnovena po 10:00 h.
[28. 04. 2021]

Přerušení služeb na ul. Jilemnického

Z důvodu závažného poškození venkovního rozvaděče kabelové televize na ulici Jilemnického dne 27. dubna 2021 v nočních hodinách došlo u zákazníků na této ulici k přerušení dodávek služeb KTK. S ohledem na rozsah poškození technologie, která se v tomto rozvaděči nachází, bude oprava probíhat 28. dubna a 29. dubna 2021. Děkujeme za pochopení. KTK