Ukončení realizace akce „Zateplení budovy Kabelové televize Kopřivnice s.r.o.“

Kabelová televize Kopřivnice informuje, že byla v centru Kopřivnice dokončená investiční akce „Zateplení budovy Kabelové televize Kopřivnice s.r.o.“, která probíhala od dubna do konce července letošního roku. Realizace stavby zahrnovala zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy budovy a provedení nové střechy. Stavbu prováděla firma STASEKO PLUS s.r.o. Celková výše investice dosáhla 5,960 milionu Kč. Akci finančně podpořila Evropská unie – Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí částkou 2,148 milionu korun.

zatepleni1 zatepleni2  

Stavba lešení

Dne 7.  dubna 2015 bude zahájena stavba lešení kolem budovy č. p. 1152 a vytvořeno staveniště mezi budovou č. p. 1152 a č. p. 1151. Tyto stavební činnosti způsobí omezení volného pohybu na těchto plochách po celou dobu stavby. Upozorňujeme zejména nájemníky č. p. 1151 (Včelín), že u vstupu do tohoto objektu dojde k podstatnému omezení přístupu vlivem postaveného lešení. Děkujeme za pochopení.

Zateplení budovy KTK

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. bude v roce 2015 provádět zateplení budovy č.p. Záhumenní 1152, ve které má své sídlo a provozní prostory. Stavební práce budou spočívat v zateplení stěn a střechy polystyrenovými deskami, opatření stěn novou fasádou a zhotovení nové střechy. Taktéž dojde k zateplení podhledů „krčků“, kterými je budova napojena na sousední objekty.

Stavební práce budou zahájeny na přelomu března a dubna 2015 a ukončeny v červenci 2015. Podrobný harmonogram postupu prací bude zveřejněn na těchto www stránkách, jakmile bude upřesněn s dodavatelem stavby firmou STASEKO PLUS s.r.o.

Tato investiční akce probíhá za finanční podpory Evropské unie – fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí ve výši 2,148 milionu korun.

Na těchto stránkách budeme rovněž zveřejňovat důležité informace týkající se omezení, která mohou vzniknout v souvislosti s prováděním stavby. V případě, že nám zašlete Váš e-mail, budeme informace zasílat přímo do e-mailové schránky.

Pokud máte jakékoliv dotazy můžete využít email ktk@ktk.cz nebo tel. 556 821 076. Kontaktní osoba je Jan Bittner.

Zateplení budovy KTK zatepleni-01