Možnosti plateb

Platby za poskytované služby je možno provádět:

inkasem z účtu – na základě Vašeho souhlasu budeme automaticky provádět úhrady  plateb za služby, které užíváte. Inkasní způsob platby je možné použít pro libovolnou českou banku. Pro zavedení inkasa z účtu je třeba navštívit Kontaktní místo kabelové televize nebo využít Ověřené komunikace

SIPO – na základě Vašeho souhlasu zařadíme platby za služby, které Vám poskytujeme do SIPO u České pošty. Úhradu pak provádíte v okamžiku úhrady složenky SIPO. Pro zavedení SIPO je třeba navštívit Kontaktní místo kabelové televize nebo využít Ověřené komunikace

bezhotovostně na účet 1767219379/0800. Nezapomeňte uvést svůj variabilní symbol (najdete jej na smlouvě). Platbu je třeba provést v přesné výši, aby došlo k správnému přiřazení. Platbu doplňte textovou zprávou s uvedením: jména a příjmení, č.p. domu a účelu platby

v hotovosti na kontaktním místě kabelové televize