Historie firmy

 • 1992 – Kabelová televize začala fungovat jako součást Městského úřadu Kopřivnice.
 • 1993 – Byly uvedené do provozu kanceláře a byla vybudována hlavní stanice pro kabelovou televizi v panelovém domě na ulici Obránců míru 988 – „Hokejka“, KTK začala připojovat první zákazníky s nabídkou 10 analogových televizních programů.
 • 1994 – Byla založena společnost Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., jejímž stoprocentním vlastníkem je Město Kopřivnice.
 • 1993 – KTK zahájila vysílání VIDEOTEXTu na samostatném televizním kanálu.
 • 1993 – 1996 – Proběhla výstavba koaxiální sítě kabelové televize v Kopřivnici.
 • 1995 – Byla pořízena videotechnika SONY pro výrobu zpravodajství a zahájeno zkušební vysílání ve formátu čtrnáctideníku.
 • 1996 – KTK začala budovat vlastní televizní studio v pronajatých prostorách městského úřadu – ANEX.
 • 1997 – KTK zahájila pravidelné vysílání týdenní zpravodaje, přímých přenosů z jednání městského zastupitelstva a diskuzních pořadů ze studia KTK.
 • 1997 – KTK uspořádala 1. ročník přehlídky tvorby kabelových televizí KAFKA.
 • 1999 – KTK se spolupodílela na přípravných a projekčních pracích výstavby Rozhledny Bílá hora.
 • 2000 – Došlo k rozdělení programové skladby na dvě nabídky s využitím videocryptového kódování a rovněž k zahájení vysílání vlastního teletextu.
 • 2000 – KTK začala provozovat Rozhlednu Bílá hora, která v prvním roce po otevření dosáhla rekordní návštěvnosti 30 000 osob.
 • 2002 – Na Rozhledně Bílá hora byl zprovozněn mikrovlnný vysílač MADS přenášející 6 televizních programů a pokrývající zejména místní části Lubinu, Mniší a Vlčovice.
 • 2003 – KTK začala komerčně nabízet připojení k internetu prostřednictvím kabelové televize (KTKnet).
 • 2006 – Televizní studio KTK začalo zveřejňovat aktuální informace a reportáže prostřednictvím svých webových stránek a zprovoznilo videoarchiv.
 • 2007 – KTK zahájila vlastní digitální vysílání DVB-C v kabelovém rozvodu (KTKdigi).
 • 2008 – KTK nasadila kódování CONAX a počet programů v KTKdigi dosáhl 50, počet aktivních zásuvek kabelové televize v Kopřivnici přesáhl 6000, přičemž polovina klientů využívala připojení k internetu prostřednictvím KTKnet.
 • 2008 – KTK převzala část bývalé budovy městského úřadu známé jako ANEX.
 • 2008 – KTK se stala členem Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR.
 • 2009 – KTK rekonstruovala ANEX, kde vzniklo nové TV studio, zálohový zdroj napájení, serverovna, technické zázemí a provozní kanceláře a byla nainstalována nová řídící technologie pro internetovou síť KTK net od firmy Arris.
 • 2010 – Zrekonstruovaná budova byla uvedena do provozu, KTK opustila dosavadní prostory v 9. patře „Hokejky“ využívané od roku 1993.
 • 2010 – Došlo ke spuštění automatizovaného odbavovacího zařízení televizního vysílání DARIM.
 • 2010 – Analogová televizní nabídka byla omezena na 13 základních programů, zatímco digitální nabídka KTKdigi již obsahovala více než 70 programů v SD i HD rozlišení.
 • 2011 – Byl ukončen provoz analogového vysílače MADS na Rozhledně Bílá hora, TV studio začalo zveřejňovat informace v rámci svého profilu i na sociální síti Facebook a reportáže na kanálu YouTube.
 • 2011 – Byl uspořádán 15. ročník přehlídky KAFKA a založeno zájmové sdružení právnických osob FixPro pro vzájemnou spolupráci kabelových televizí.
 • 2011 – Došlo k zahájení výstavby pilotního projektu metropolitní optické sítě Kopřivnice s názvem KTKoptic.
 • 2012 – Byla instalována optická technologie GPON a první zákazníci byli připojeni na optickou síť KTKoptic, probíhala digitalizace zaměření kabelových rozvodů a zavedení do grafického informačního systému.
 • 2012 – KTK spustila vlastní inzertní server.
 • 2013 – Došlo k modernizaci kontaktního místa na ulici Obránců mírů a zahájení provozu nového informačního systému zákazníků KTK, který zajišťuje řízení provozu zákaznických zařízení.
 • 2013 – KTK se propojila přes optické trasy s dodavateli televizních programů a rozšířila televizní nabídku o nové programové balíčky Thematic HD.
 • 2014 – Byly dokončeny podzemní rozvody metropolitní optické sítě Kopřivnice a zahájeno připojování jednotlivých domácností na optickou infrastrukturu a převádění zákazníků z měsíčního vyúčtování služeb na kreditní způsob účtování.
 • 2014 – KTK uspořádala poslední ročník přehlídky KAFKA – po 18 letech naplnila přehlídka své poslání spojovat a vzdělávat tvůrce lokálního vysílání.
 • 2015 – S pomocí dotace EU byla budova KTK zateplena a dostala novou střechu.
 • 2015 – Byla zavedena programová nabídka programů Basic HD a do komerčního provozu byla uvedena chytrá televize FixProTV pro tablety, Smart TV a mobily, která umožnuje zpětné zhlédnutí TV programů až 7 dnů zpětně včetně nahrávání.
 • 2016 – KTK se stala členem mezinárodního sdružení RIPE NCC, došlo k připojení optickou linkou 10 Gbps do datového centra v Praze a zprovoznění technologie RFoG pro přenos televizního vysílání po optickém vlákně.
 • 2016 – KTK zprovoznila v Kopřivnici vlastní meteorologickou stanici.
 • 2017 – Byla zahájena výměna koaxiálních televizních zesilovačů v bytové zástavbě za optické nódy, televizní studio instalovalo nové odbavovací pracoviště TV vysílání – CINEGY, které podstatně zlepšilo grafiku a možnosti vysílání TV studia.
 • 2018 – KTK ukončila distribuci analogových televizních programů, Kopřivnice byla připojena dvěma nezávislými datovými okruhy s kapacitou 10 Gbps do datových center v Praze a počet digitálně přenášených programů pro domácnosti překročil 150.
 • 2018 – Byla dokončena výstavba vnitřních optických rozvodů v bytové zástavbě, kopřivnická bytová zástavba byla kompletně vyřešena jako „vlákno do bytu“.
 • 2018 – Televizní studio začalo vysílat i v HD rozlišení a sociální sítě se staly trvalou součástí jeho distribučních kanálů.
 • 2019 – Byly zahájeny projekční práce pro výstavbu optické sítě v okrajových částech Kopřivnice. Byl zprovozněný programový balíček Rozšířená nabídka plus, který umožňuje zákazníkům sestavit si vlastní programovou skladbu „vyklikáním“ programů, které je zajímají.
 • 2019 – Na Rozhledně Bílá hora byla nainstalována internetová kamera, které umožnuje jedinečný rozhled do okolí Kopřivnice.
 • 2020 – KTK začala zajišťovat provoz čteček počtu výstupů na kopec Bílá hora pro běžecký projekt NA BÍLOU HORU.
 • 2020 – Byl zpracován projekt a vyjednány podmínky přípolože optické sítě ke kanalizaci budované v místních částech Vlčovice a Mniší.
 • 2021 – Proběhla výstavba optické sítě ve Vlčovicích společně s budovanou kanalizací.
 • 2021 – Byla nainstalovaná technologie zajišťující časosběr přestavby centra města Kopřivnice.
 • 2022 – Proběhla výstavba optické sítě v Mniším společně s budovanou kanalizací.
 • 2023 – Byla ukončena distribuce programů České televize v SD rozlišení, programy ČT jsou přenášeny jen v HD kvalitě.
 • 2023 – Byla dokončena optická síť v lokalitě Na Pinkavce, Severní, Příborská, Dolní a byla zahájena výstavba v lokalitě Na Luhách. Byla navýšena kapacita připojení do datových center v Praze na 2x 40 Gbps.