Historie firmy

 • 1992 – kabelová televize začala fungovat jako součást Městského úřadu Kopřivnice
 • 1993 – byly uvedené do provozu kanceláře a vybudována hlavní stanice pro kabelovou televizi v panelovém domě Obránců mírů 988 – „Hokejka“, KTK začala připojovat první zákazníky s nabídkou 10 analogových televizních programů
 • 1994 – byla založena společnost Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., jejímž stoprocentním vlastníkem je Město Kopřivnice
  1993 – KTK záhájila vysílání videotextu na samostatném televizním kanálu
 • 1993 – 1996 – proběhla kabelizace města
 • 1995 – byla pořízena videotechnika SONY pro výrobu zpravodajství a zahájeno zkušební vysílání ve formátu čtrnáctideníku
 • 1996 – KTK začala budovat vlastní televizní studio v pronajatých prostorách městského úřadu – ANEX
 • 1997 – KTK zahájila pravidelné vysílání týdenní zpravodaje, přímých přenosů z jednání městského zastupitelstva a diskuzních pořadů ze studia KTK
 • 1997 – KTK uspořádala 1. ročník přehlídky tvorby kabelových televizí KAFKA
 • 2000 – došlo k rozdělení programové skladby na dvě nabídky s využitím videocryptového kódování a rovněž k zahájení vysílání vlastního teletextu
 • 2000 – KTK začala provozovat Rozhlednu na Bílé hoře, která v prvním roce po otevření dosáhla rekordní návštěvnosti 30 000 osob
 • 2002 – na rozhledně byl zprovozněn vysílač MADS přenášející 6 televizních programů a pokrývající zejména místní části Lubinu, Mniší a Vlčovice
 • 2003 – KTK začala komerčně nabízet připojení na internet prostřednictvím kabelové televize (KTKnet)
 • 2006 – televizní studio KTK začalo zveřejňovat aktuální informace a reportáže prostřednictvím svých webových stránek a zprovoznilo videoarchív  
 • 2007 – KTK zahájila vlastní digitální vysílání DVB-C v kabelovém rozvodu (KTKdigi)
 • 2008 – KTK nasadila kódování CONAX a počet programů v KTKdigi dosáhl 50
 • 2008 – počet aktivních zásuvek kabelové televize v Kopřivnici přesáhl 6000, přičemž polovina klientů využívala KTKnet
 • 2008 – KTK převzala část bývalé budovy městského úřadu známé jako ANEX
 • 2009 – KTK rekonstruovala ANEX, kde vzniklo nové TV studio, zálohový zdroj napájení, serverovna, technické zázemí a provozní kanceláře a také byla instalována nová řídící technologie pro internetovou síť od firmy ARIS
 • 2010 – zrekonstruovaná budova byla uvedena do provozu, KTK opustila dosavadní prostory v 9. patře „Hokejky“ využívané od roku 1993
 • 2010 – došlo ke spuštění automatizovaného odbavovacího zařízení televizního vysílání DARIM
 • 2010 – analogová nabídka byla omezena na 13 základních programů, zatímco digitální nabídka KTKdigi již obsahovala více než 70 programů v SD i HD rozlišení
 • 2011 – byl ukončen provoz analogového vysílače MADS, TV studio začalo zveřejňovat informace v rámci svého profilu i na sociální síti Facebook a reportáže na kanálu Youtube
 • 2011 – byl uspořádán 15. ročník přehlídky KAFKA a založeno zájmové sdružení právnických osob FixPro pro vzájemnou spolupráci kabelových televizí
 • 2011 – došlo k zahájení výstavby pilotního projektu Metropolitní optické sítě Kopřivnice s názvem KTKoptic
 • 2012 – byla instalována optická technologie GPON a první zákazníci byli připojeni na optickou síť KTKoptic, probíhala digitalizace zaměření kabelových rozvodů a zavedení do grafického informačního systému
 • 2012 – KTK spustila vlastní inzertní server
 • 2013 – došlo k modernizaci kontaktního místa na ulici Obránců mírů a zahájení provozu nového informačního systému zákazníků KTK
 • 2013 – KTK se propojila přes optické trasy s dodavateli televozních programů a rozšířila televizní nabídku o nové programové balíčky Thematic HD
 • 2014 – byly dokončeny podzemní rozvody Metropolitní optické sítě Kopřivnice a zahájeno převádění zákazníků z měsíčního vyúčtování služeb na kreditní způsob účtování
 • 2014 – KTK uspořádala poslední ročník přehlídky KAFKA – po 18 letech naplnila přehlídka své poslání spojovat a vzdělávat tvůrce lokálního vysílání
 • 2015 – s pomocí dotace EU byla budova KTK zateplena a dostala novou střechu
 • 2015 – byla zavedena programová nabídka programů Basic HD a do komerčního provozu byla uvedena služba chytré televize FixProTV
 • 2016 – KTK se stala členem mezinárodního sdružení RIPE NCC, došlo k připojení datového centra dvěmi nezávislými otickými okruhy do datového centra v Praze a zprovoznění technologie RFoG pro přenos televizního vysílání po optickém vlákně
 • 2016 – KTK zprovoznila v Kopřivnici vlastní meteorologickou stanici
 • 2017 – byla zahájena výměna koaxiálních televizních zesilovačů v bytové zástavbě za optické nódy, televizní studio instalovalo nové odbavovací pracoviště CINEGY
 • 2018 – KTK ukončila distribuci analogových televizních programů, byly navýšeny přenosové kapacity na 10 Gbps a počet digitálně přenášených programů pro domácnosti překročil 150
 • 2018 – byla dokončena výstavba vnitřních optických rozvodů v bytové zástavbě, kopřivnická bytová zástavba byla kompletně vyřešena jako „vlákno do bytu“
 • 2018 – televizní studio začalo vysílat i v HD rozlišení a sociální sítě se staly trvalou součástí jeho distribučních kanálů
 • 2019 – KTK zahájila projekční práce pro výstavbu Metropolitní optické sítě v okrajových částech Kopřivnice