Menu

Pronájem nebytových prostor v centru Kopřivnice v budově Kabelové televize Kopřivnice

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory o rozloze 41,6 m2 v centru města Kopřivnice vhodné jako prodejna nebo kancelář. Volné od února 2019.

Pokud máte zájem, nabídněte cenu, kterou jste ochotni platit za m2 a rok. Minimální cena pronájmu je 1.600 Kč/m2/rok. Cena nezahrnuje služby. Nabídky zašlete e-mailem na pronajem@ktk.cz nejpozději do 31. ledna 2019.

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice

Podrobnější informace k nebytovému prostoru:

Celková plocha nebytového prostoru je 41,6 m2 (30,9 m2 prodejna + 5,1 m2 sklad + 5,6 m2 sociální zázemí s příslušenstvím). Nebytové prostory jsou vybavené ústředním topením, jednofázovým přívodem elektrické energie (podružné měření), sociálním zařízením, studenou vodou (podružné měření). Teplá voda se ohřívá lokálně s použitím průtokového ohřívače. Připojení k internetu je možné prostřednictvím optické sítě.
Možnost parkování přímo u budovy.

Po domluvě s předchozím nájemcem je možné přenechat police ve výkladní skříni, prodejně a skladu. Prohlídka nebytových prostor je možná na základě předchozí domluvy (595 179 166, 595 179 111).

Platební podmínky a úhrady služeb:

Nájemné je stanoveno dohodou smluvních stran v minimální výši 1.600 Kč/m2/rok bez DPH. Nájem nezahrnuje služby spojené s užíváním nebytového prostoru (vodné a stočné, elektřina, otop). Jejich vyúčtování probíhá samostatně formou přeúčtování z dodavatelských faktur. Úhrada nájmu a služeb probíhá v měsíčních intervalech.

Při podpisu smlouvy uhradí nájemce pronajímateli vratnou kauci ve výši dvojnásobku měsíčního nájmu a dvojnásobku měsíční platby za užívání služeb spojených s nájmem. Kauce slouží pro úhradu případných nedoplatků.

Doba trvání smlouvy:

Smlouva bude uzavřena na základě dohody smluvních stran na dobu určitou nebo neurčitou.

Podání nabídek:

Zájemci o pronájem nebytových prostor mohou podat své nabídky nejpozději do 31. ledna 2019 do 9.00 hod. na e-mailovou adresu pronajem@ktk.cz nebo osobně v sídle společnosti.

Nabídka bude obsahovat:

  • Obchodní název zájemce o nebytové prostory a kontaktní údaje.
  • Informaci o zamýšleném způsobu užívání nebytových prostor.
  • Nabídkovou cenu, kterou je zájemce ochoten hradit za 1 m2 a rok užívání. Nejnižší nabídková cena  je 1.600 Kč/m2/rok.
  • Kopii živnostenského oprávnění zájemce potvrzující, že je zájemce oprávněn podnikat v oboru, ke kterému uvažuje nebytový prostor používat.

Kontaktní údaje pronajímatele:

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
IČ: 60318988, DIČ: CZ60318988
tel. 595 179 111, e-mail pronajem@ktk.cz

 

 
© 2008 Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, tel. 556 821 076, ktk@ktk.cz